Sanacija vlage

Vlaga v zidu je nadloga, ki zahteva pravilen pristop za učinkovito in trajno rešitev. Življenje v vlažnem prostoru je neprijetno in nezdravo, poleg tega pa prihaja v njem tudi do mehanskih poškodb zidov (oplesk se lušči, na površini ometa izcvetevajo soli in omet na koncu odpade).

Sanacija vlage

Sanacija vlage

Vlaga v zidu je nadloga, ki zahteva pravilen pristop za učinkovito in trajno rešitev. Življenje v vlažnem prostoru je neprijetno in nezdravo, poleg tega pa prihaja v njem tudi do mehanskih poškodb zidov (oplesk se lušči, na površini ometa izcvetevajo soli in omet na koncu odpade).

VZROKI ZA VLAGO TER POSTOPKI ZA SANIRANJE

Za uspešno sanacijo vlage je potrebno najti in nato odstraniti vzroke za nastanek vlage. Ti vzroki so lahko: kapilarni dvig vlage preko neizoliranih temeljev, nepravilna konfiguracija terena ob objektu, zato zid zamaka, največkrat tudi ni narejene drenaže, zamakanje zidu zaradi poškodb na strehi, napake v hišnih instalacijah, nepravilno odvajanje vode od objekta: žlebovi, peskolovi…

Kapilarni dvig vlage preko
neizoliranih temeljev

Postopki za odstranitev večine vzrokov vlage in zamakanja so znani. Za kapilaren dvig vlage preko neizoliranih temeljev pa so nekoliko bolj zapleteni. Najučinkovitejši postopek je v tem primeru rezanje oz. prebijanje zidov in vstavljanje nove hidroizolacije, vendar pa ta postopek pogosto ni primeren zaradi različnih zunanjih vzrokov. Takrat pride v poštev kemijski postopek, ki pomeni prepojitev zidu z vodno raztopino silikonov na določeni višini. Tak način na opečnem zidu ne predstavlja težav, pri kamnitem pa bi raztopina iztekla v praznine v zidu. Kamniti zid je zato potrebno injektirati s cementno injekcijsko maso s hidrofobnim dodatkom. Z njo zid mehansko utrdimo, obenem pa ga prepletemo z množico hidrofobnih plasti, ki preprečujejo kapilaren dvig vode.

Kapilarni dvig vlage preko
neizoliranih temeljev

Postopki za odstranitev večine vzrokov vlage in zamakanja so znani. Za kapilaren dvig vlage preko neizoliranih temeljev pa so nekoliko bolj zapleteni. Najučinkovitejši postopek je v tem primeru rezanje oz. prebijanje zidov in vstavljanje nove hidroizolacije, vendar pa ta postopek pogosto ni primeren zaradi različnih zunanjih vzrokov. Takrat pride v poštev kemijski postopek, ki pomeni prepojitev zidu z vodno raztopino silikonov na določeni višini. Tak način na opečnem zidu ne predstavlja težav, pri kamnitem pa bi raztopina iztekla v praznine v zidu. Kamniti zid je zato potrebno injektirati s cementno injekcijsko maso s hidrofobnim dodatkom. Z njo zid mehansko utrdimo, obenem pa ga prepletemo z množico hidrofobnih plasti, ki preprečujejo kapilaren dvig vode.

Sanacija vlage

reference

Knjižnica, Vodice

reference

Knjižnica, Vodice